Beslut om biblioteksflytt kritiseras

1:59 min

Återigen kritiseras Lilla Edets kommun. Tidigare har kritiken handlat om hur byskolorna har hanterats, nu handlar det om flytten av biblioteket. 

Biblioteksbeslutet har överklagats till förvaltningsrätten av en grupp privatpersoner som tycker att det tagits på fel sätt.

– Vi anser att de borde gjort en ordentlig konsekvensanalys, det har de ju inte gjort, säger Johanna Svensson, en av dem som överklagat beslutet. 

Flytten av biblioteket blev aktuell när hyresvärden sa upp kontraktet i december förra året.

När kultur- och fritidsnämnden fick chans att hyra in sig i Folkets Hus restaurangdel tackade politikerna ja. Beslutet fattades den 8 juni.

Kjell Johansson, (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lilla Edet tycker att de haft tillräckligt underlag från förvaltningschefen, även om det inte finns en direkt konsekvensanalys.

– Vi har ju fått information hela tiden från förvaltningen. Det har gått fort men vi är ändå nöjda med att vi har fått den här lokalen.

Överklagandet handlar också om oklarheter kring tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och hur bilblioteket ska kunna ta emot skolklasser i hälften så stora lokaler.

Dessutom saknas underlag för kostnaden att göra om restaurangen i Folkets hus till ett bibliotek. Kostnaden bygger på en uppskattning av kultur- och fritidschefen.

– Det finns så många frågetecken som man inte funderat på innan man tog beslutet, säger Johanna Svensson.