Avtal om flyktingmottagande klart

Region Gotland, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har i dag undertecknat en avsiktsförklaring om att Gotland ska ta emot 250 asylsökande.

Migrationsverket kommer att bemanna flyktingboendena med egen personal och Arbetsförmedlingen ska hjälpa de asylsökande till arbete eller studier.

Förhoppningen är att de 250 asylsökande flyktingarna på sikt ska bosätta sig permanent på Gotland.