Skärpta regler för arbetskraftsinvandring får kritik

1:34 min

Justitieministern Morgan Johansson vill se skärpta regler för arbetskraftsinvandring. Det handlar om både ökad kontroll av arbetsgivare och bindande avtal för de som kommer till Sverige för att jobba. Men företrädare för skogs- och lantarbetsgivarna vill inte se fler regler.

– Vad menas? Vårt företag som jag representerar vi har ju ett kollektivavtal som vi har skrivit på tillsammans med de fackliga representanterna och de anser ju jag är bindande, säger tomatodlaren Tomas Lilja utanför Karlshamn.

Fler kontroller på arbetsplatser, sanktioner mot arbetsgivare som utnyttjar arbetskraftsinvandrare och bindande avtal för de som kommer till Sverige för att jobba. Det är förslag på åtgärder som justitieminister Morgan Johansson vill att en utredare ska se över. Och det man bestämt om lön och arbetstider ska gälla även när man kommit till Sverige.

– Jag tycker att det är en självklarhet att när du kommer till Sverige för att jobba med löfte om en viss lön och vissa arbetsvillkor så är det också det som ska gälla. Då kan du inte i efterhand som arbetsgivare ändra på det. Det är en hederssak, säger Morgan Johansson.

Hur stort är problemet?
– Jag skulle säga att det är ganska stort. Det kan röra sig om tusentals människor som jobbar på väldigt dåliga villkor i olika branscher.

Lena-Liisa Tengblad på arbetsgivarorganisationen Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, vill inte se fler regleringar och bindande avtal. Först måste man ta reda på hur Migrationsverkets kontroller av oseriösa arbetsgivare fungerar.

– Vi kan inte se att det finns något positivt med mer reglering utan tycker snarare att man ska ta tag i uppföljningen av de som inte sköter sig. Sen har ju Migrationsverket ett uppdrag som innebär att de kan göra stickprovskontroller och se hur företagen hanterar administrationen kring anställningar. Så vitt jag vet så har man inte gjort någon uppföljning av det

På Migrationsverket vet man inte i vilken omfattning som arbetsgivarna utnyttjar sin personal och Robert Kollberg på Migrationsverket säger att det är svårt att genomskåda falska dokument.

– Jag inser att det går att lura oss om man har ett sådan intresse.