(m) - vill slopa fastighetsskatt

Moderaterna lovar att göra fastighetsskatten till en stor valfråga i Stockholms län - och helst i hela landet. - Fastighetsskatten ska sänkas stegvis, men vi lovar inte att den helt kan slopas nästa mandatperiod, sade Gunilla Carlsson vid en pressträff på onsdagen.
Gunilla Carlsson är EU-parlamentariker, vice ordförande i partiet och toppar riksdagsvalsedeln för moderaterna i Stockholms stad. Tillsammans med borgarrådet Sten Nordin presenterade hon en rapport om "den orättfärdiga skatten" som för 2002 drar in 23 miljarder kronor till statskassan. - Det är en orättvis och ologisk skatt som drabbar boende i hela landet men särskilt fungerar som ett slags extraskatt för stockholmarna, sade Nordin. Nio av de 23 miljarderna tas in från Stockholmsområdet. Stegvis sänkning Alla de fyra borgerliga partierna pläderar för stegvis sänkt fastighetsskatt och förnyad frysning av taxeringsvärdena på nivån för år 2000. Moderaterna är av tradition mest optimistiska om när det går att helt slopa denna skatt. Gunilla Carlsson ser gärna att det sker före ordinarie val 2006, men det går inte att lova. Den ekonomiska utvecklingen i stort spelar roll. Det moderata receptet innebär att fastighetsskatten för i år ska minskas med 0,1 till 0,9 procent för småhus. Bara halva markvärdet ska ligga till grund för beräkningen. Partiet vill också slopa sambeskattningen genast och avveckla förmögenhetsskatten på två år. Nybyggda bostäder ska enligt moderaterna aldrig fasas in i systemet med fastighetsskatt. För att kompensera staten för minskade skatteintäkter hänvisar moderaterna främst till besparingsförslag: - Vi vill minska på sådant som parti- och presstöd och hålla nere transfereringar till hushåll, sade Gunilla Carlsson. Hon syftade alltså på överföringar i stil med föräldraförsäkring och sjukersättning. Protester väntas Under den närmaste månaden aktualiseras fastighetsskatten på flera sätt. Villaägarnas riksförbund manar missnöjda betalare av fastighetsskatt att demonstrera den 15 maj i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Förnyad debatt om skattens följder och risken att behöva "gå från hus och hem" kan väntas i månadsskiftet maj-juni, då nya omräkningstal för taxering och fastighetsskatt blir klara. Det råder delade meningar om hur viktig fastighetsskatten blir som valfråga. I stora delar av landet innebär den inte ett växande problem på samma sätt som i tillväxtområdena. TT 020424-1455