Oväntade beskedet: Sänker räntan

1:32 min

Riksbanken sänker oväntat räntan med 0,10 procentenheter till -0,35 procent. Svag inflation och en starkare krona ligger bakom beslutet.

– Riksbanken är väldigt orolig för vad som kan hända i Grekland, säger Ekots ekonomireporter Johan Prane.

Riksbanken motiverar sänkningen med att inflationen stiger och att konjunkturen i Sverige fortsätter att stärkas. Samtidigt har osäkerheten i omvärlden ökat och Greklandskrisen fortsätter vara svårbedömd.

"I euroområdet stärks konjunkturen men de senaste dagarnas händelseutveckling i Grekland har ökat osäkerheten betydligt. Konsekvenserna för euroområdet som helhet och för Sverige till följd av situationen i Grekland är svårbedömda", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken konstaterar dessutom att kronan har blivit starkare sedan räntebeslutet i april - och att penningpolitiken måste vara "ännu mer expansiv" för att säkerställa inflationsmålet på två procent.

"Penningpolitiken behöver nu vara mycket expansiv för att inflationen ska stiga mot målet och minska riskerna förknippade med en alltför låg inflation. Men de låga räntorna bidrar samtidigt till att trenderna med stigande bostadspriser och skuldsättning hos de svenska hushållen fortsätter. Då skuldnivåerna redan i dagsläget innebär påtagliga risker för svensk ekonomi är det angeläget att regeringen och andra myndigheter genomför åtgärder som minskar dem", skriver Riksbanken.

Totalt sänks reporäntan med 0,10 procentenheter - och landar nu på -0,35 procent.

Klockan 11 höll riksbankschefen Stefan Ingves en presskonferens tillsammans med Marianne Nessén, chef för avdelningen för penningpolitik. Där upprepade Ingves vikten av inflation - men varnade även för risken med ytterligare sänkta räntor.

– Vi ser framför oss en tillväxt som är över historiska mått. Men när räntorna är så låga som de är nu kan det låga ränteläget leda till överdrivet rikstagande. Vår svenska bostadsmarknad fungerar inte som man kan förvänta sig. Hushållens skulder och bostadsmarknaden är en risk under lång tid, sa Ingves.

Riksbankens prognos är att inflationen kommer att ligga närmare 2 procent vid årsskiftet. Men Stefan Ingves öppnar upp för fler åtgärder om det skulle krävas.

– Krävs det mer så gör vi mer. Vi kan sänka reporäntan mer, köpa mer statsobligationer, investera på valutamarknaden och låna ut till företag via banker, sa Ingves.

Enligt Ekots ekonomireporter Johan Prane var sänkningen oväntad.

– Det var lite otippat. Inflationen steg faktiskt lite mer än väntat och konjunkturen i Sverige stärks. Men uppenbarligen är det så att riksbanken är väldigt orolig för vad som kan hända i Grekland. Om det leder till ökad finansiell oro kan det leda till att den svenska kronan stärks mot framförallt euron. Och det är ju inte bra för Riksbanken, som vill få upp inflationen, säger han.

– En starkare krona gör ju att det blir billigare för oss att köpa grejer utomlands ifrån - och det är ju inte bra för inflationen.

Jesper Hansson, prognoschef på Konjunkturinstitutet, kallar Riksbankens beslut för "logiskt".

– Inflationen ska upp, det är angeläget, och det är tydligt att det prioriteras. Det är bra att Riksbanken är konsekvent, kommunikationen därifrån har varit väldigt tydlig det senaste halvåret, säger han till TT.

Själva sänkningen på 0,1 procentenheter är dock väldigt liten, poängterar han.

– Det ger små effekter, men signalvärdet är det som betyder mycket.

Från bankhåll hörs dock kritiska röster.

– Det här var inte särskilt överraskande med tanke på oron i Grekland och den allt starkare kronan. Men att fortsätta stödköpa statsobligationer i det här läget är inte så klokt. Den signal man skickar till hushållen är: Fortsätt och skuldsätt er, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, till TT.

Klockan 11:00 håller Riksbanken en pressträff - Ekot rapporterar direkt.