Renkött slängdes i onödan

Tonvis med ren-och älgkött slängdes i onödan efter Tjernobylkatastrofen - det skriver Strålskyddsinstitutets generaldirektör och två andra chefer i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Debattörerna menar att gränsvärdet för cesium i köttet, sattes för lågt eftersom man ville att konsumenterna inte skulle behöva fundera över köttets cesiumhalt i butiken. I dag beklagar de att så mycket som 78 procent av renköttet vid slakten 1986 ratades, vilket innebar stora förluster för rennäringen.