Arbetsskador tar lång tid att utreda för polisen

1:34 min

Det tar för lång tid för Polismyndigheten att utreda anmälningar om arbetsskador anser Polisförbundet. Det här är en av konsekvenserna av omorganisationen av polisen menar Sara Stenlind som är tillförordnad huvudskyddsombud för Region Bergslagen på Polisförbundet.

– Jag tycker det är katastrof. Jag tycker inte att man har tagit sitt ansvar förebyggande för att komma till rätta med problem som redan i förväg är kända och problem som uppkommit i efterorganisationen. Det är medarbetarna som blir lidande, säger Sara Stenlind som är tillförordnad huvudskyddsombud för Region Bergslagen på Polisförbundet.

Det kan handla om allt i från att en polis i tjänst stukar foten till stress och sömnsvårigheter som ansvariga hos polisen inte utreder.

Endast häften av de anmälningar om arbetsskador och tillbud som kommit in under det senaste halvåret har ansvariga börjat utreda eller avslutat i Region Bergslagen, där Värmlands län ingår.

Vid årsskiftet omorganiserades hela polismyndigheten i landet. Något som gick alldeles för snabbt enligt Sara Stenlind.

Olov Augrell är HR-chef på polisen i region Bergsslagen. Han håller inte med. Han menar att omorganisationen är väl förberedd. Men betonar att det måste förändras.

– Det är inte konstigt om vissa saker haltar i en så stor omorganisation. Men det här är en viktigt fråga och jag tycker att det är bra att det kommer upp på bordet så här tydligt. Som jag sa kommer vi med stor kraft se till att få en helt annan genomströmningshastighet i systemet i de här frågorna, säger Olov Augrell.

Hur ska ni göra det?

– Genom utbildningsinsatser och sen får vi se om vi behöver ändra någoting i systemstödet också som du är inne på behörigheter eller att tydligagöra vem som ska göra vilken arbetsuppgift.