Vallar ska stoppa översvämningarna i Uddevalla

1:30 min

Uddevalla har stora problem med översvämningar i centrala staden, och för att hindra vattnet ska kommunen bygga skydd i form av vallar.

– Det är några gånger per år som det svämmas över, på grund utav vädret. Sedan stiger havsnivån, vilket gör att det på sikt behövs högre nivåer, säger Ewa Christansson, som är projektledare för översvämningsskydd i Uddevalla, till P4 Väst.

Uddevalla kommun har jobbat länge för att hitta ett sätt att tämja naturen.

Ett första steg var att ta fram en strategi för hur vattnet ska stoppas, och kommunen har bestämt att bygga ett inströmningsskydd i form av vallar, som Bohusläningen först skrev om.

Tanken är att de ska hindra vattnet från att svämma över sina bräddar, utan att stänga ute människor – och här har kommunen inspirerats av hur Kungsbacka kommun har gjort. Där finns översvämningsskydd i form av trädäck.

– Man skulle ju kunna höja upp en gång- och cykelväg, som skulle kunna fungera som översvämningsskydd. Så det behöver inte vara en mur eller staket, säger Ewa Christansson.

Innan det är aktuellt att börja bygga ska politiken fatta beslut om en handlingsplan som ska vara klar i juni nästa år.

Nästa steg i processen är att upphandla en konsult och i dag börjar utvärderingen av anbud som kommunen fått in.