انتقاد از برنامه بی‌اثر به‌هم‌پیوستگی مهاجرین در سویدن

اداره بازرسی کشور از کار دولت سویدن در زمینه به‌هم‌پیوستگی مهاجرین در جامعه به شدت انتقاد می‌کند. سرمایگذاری‌ها در آشنا شدن و به راه‌افتادن مهاجرین تازه وارد در جامعه بی‌اثر است و باید فعالیت‌ها در این راستا تغییر کنند و بهتر شوند. این موصوع در گزارشی که امروز به نشر رسیده است، نوشته شده است.

کلاس نورگرین، بازرس در اداره بازرسی کشور اظهار می‌دارد:

_ این گزارش افزایش جدی بی‌اثری به‌هم‌پیوستگی اجتماعی مهاجرین را نشان می‌دهد. اهداف و سیاست به‌هم‌پیوستگی برای این استند که افراد به زودترین فرصت ممکن به بازار کار وارد شوند. برای رسیدن به اهداف باید قدم‌های برداشته شود.

اداره بازرسی کشور در طول پنج سال فعالیت‌های دولت و چند اداره ذیربط که برای مهاجرین تازه وارد کار می‌کنندف را تحت نظر داشته است. این اداره چنین نتیجه‌گیری می‌کند که دولت به اندازه کافی اقدامات خوبی در رابطه با به‌هم‌پیوستگی مهاجرین نکرده است.

در گزارش نهایی این اداره از مشکل کمبود و نبود مسکن به عنوان عدم موفقیت بزرگ نام برده شده است. در محلاتی که امکانات کاری موجود است، مسکن و محل بودوباش ارزن قابل دسترسی نیست.

_ به باور من اگر کار مهمی باید انجام شود باید کلی‌تر اندیشید. در زمینه کمبود مسکن باید اقداماتی شود. در کمون‌های در حال رشد نبود مسکن معضله بزرگی است.

به دولت باید هشدار داد که در مورد کمبود مسکن در محلاتی که برای مهاجرین پیدا کردن کار آسان است، چاره‌جویی‌هایی کند. اداره بازرسی کشور از آن جمله می‌خواهد که دولت سویدن به اداره مسکن وظیفه بدهد مسئله ازدحام بیش از حد در محلات را حل کنند.

انتظار آن می‌رود که در سال ۲۰۱۶ مخارج مهاجرت و به‌هم‌پیوستگی اجتماعی در سویدن به ۴۰ میلیارد کرون برسد، این مبلغ در سال ۲۰۱۲ ۱۵ میلیارد کرون بود. افزایش مخارج و بیکاری در میان مهاجرین در سویدن با عث آن شد که اثرگذاری فعالیت‌های ادارات مربوط به مهاجرت و مهاجرین بررسی شوند و روش‌های بهتری پیشنهاد شوند.