Debatt:Kan besluten i Lilla Edet komma närmare folket?

9:48 min

I Lilla Edet fattar de kommunala nämnderna beslut om sin egen verksamhet. Men en grupp medborgare tycker att beslut som berör hela kommunen ska fattas i fullmäktige. 


Johanna Svensson i Västerlanda har engagerat sig i hur kommunens politiker fattar beslut i viktiga frågor.

Hon och fler andra privatpersoner i kommunen tycker att politikerna kör över folk genom att fatta dåligt underbyggda beslut i facknämnderna, till exempel det om flytten av biblioteket. Hon menar att beslut som berör hela kommunen ska fattas i kommunfullmäktige.

Ingemar Ottosson (S), kommunstyrelsens ordförande, säger att kommunen har valt en modell där facknämnderna har mandat att fatta beslut i sina egna frågor. Vinsten med det är att besluten fattas av dem som är närmast verksamheten.

Kommunfullmäktiges roll är att besluta i principiella frågor som budget och nämndernas ramar. Ottosson säger att kommunen håller på att utveckla arbetet med en förbättrad medborgardialog.