Nationalno

So si tuke o romanipe?

3:27 min

E tradicia thaj e romani kultura parovolpe, specialno kana e manusha muchinpe ande diferntne thana te train. E tradicia parovolpe gade jekh romani chej pehdas amenge sar voj dikhol pe romni kultura thaj kaski si e rensponsibilita te sikavol e ternen e romani kultura.