Medborgarförslag: Samordna råttsanering

1:46 min

Efter ett medborgarförslag ska Skärholmen försöka få fastighetsägarna att ta ett gemensamt ansvar för råttsanneringen i stadsdelen.

Det hela började med att Marianne Peterstrand var trött på att se allt fler råttor kring sin bostad i Skärholmshöjden.

– När jag kände att barn som besökte mig inte kunde vara ute. Jag tyckte det var äckligt. Jag såg råttor och hörde från alla håll att det fanns jättemycket av dem.

Jag vet att du hörde av dig till hyresvärden?

– Ja och då fick jag ett mycket märkligt svar. På vems mark har du sett råttorna? Förstår de inte att råttorna inte tar hänsyn till vems mark det är, de springer ju bara hit och dit.

Det var just det att ingen fastighetsägare verkade vilja ta ansvar för råttorna som retade upp Marianne Peterstrand. Det resulterade i att hon skrev ett medborgarförslag till Skärholmen stadsdelsnämnd.

Politikerna lyssnade. Medborgarförslaget har nu lett till att stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag att titta på hur fastighetsägarna skulle kunna ta ett gemensamt ansvar.

Salar Rashid är gruppledare för socialdemokraterna i Skärholmen.

– Ingen vill ju ta kostnaderna. Det handlar ju ofta om vem mark? I grunden hoppas jag att man hittar en lösning där alla parter är med och betalar för sanneringen.

Exakt vad medborgarförslaget kommer resultera i slutändan är svårt att säga i nuläget. Men Jerzy Slazak som är hälsoskyddsinspektör på Stockholms stads miljöförvaltning, är positiv till Skärholmens initiativ.

– Absolut det är ju det som vi efterlyser hela tiden. I och med att det kanske är två olika fastighetsägare som anlitar två olika saneringsbolag, då har de inte något intresse att jobba på den andras område.

Om nu Skärholmen lyckas få parterna att samarbeta kring råttsaneringen. Skulle den modellen då kunna appliceras på hela Stockholms stad? Det är för tidigt att säga, enligt Jerzy Slazak.

– Mycket möjligt. Jag kan inte svara på det i och med att det är något helt nytt som vi inte haft att göra med. Att försöka samordna mellan olika fastighetsägare skulle vara väldigt intressant att se vad det ger i verkligheten.