Ericssonvarsel läggs

Flera orter och Ericsson-anställda har under onsdagen fått besked om hur många som varslas av uppsägning. Det rör sig om drygt 800 anställda och även extrapersonal berörs.
600 av totalt 1 400 Ericsson-anställda ska bort från de båda fabriker som sysslar med bl a antenner i Nynäshamn och i Kista, norr om Stockholm. I Nynäshamn försvinner också 200 personer som varit inhyrda. Vid telekomföretagets anläggning i Gävle, som arbetar med tredje generations motibltelefonnät s k 3G, blir 200 av de 1 500 anställda av med sina jobb. I Katrineholm varslas 40 av de 400 Ericsson- anställda. Katrineholmsanläggningen sysslar med produkter och tjänster i nätverken till mobilsystem. Dagens varsel gäller både arbetare och tjänstemän. Inom kort väntas resten av Ericsson-anläggningarna, bl a vid den övriga verksamheten i Kista, få besked om hur många som varslas. De fackliga representanterna inom såväl Metall, Sif som CF var på torsdagen förtegna om hur många som ska varslas.