Korskopplade ledningar ny ledtråd i smittjakten

1:52 min

Jakten på smittkällan i Everöd i Kristianstad fortsätter. I förmiddags upptäckte personal som rengjorde vattenverket att det låg gräs i botten på vattenreservoaren.

Detta stärker teorin om att dagvatten har kommit in i dricksvattenledningen, något som egentligen inte ska vara möjligt. Men i jakten på orsaken till det förorenade vattnet har kommunen nu funnit att förklaringen kan vara gamla korskopplade ledningar från 1950-talet.

Misstanken är att en dagvattenledning inte har varit tät och att dagvattnet, som är regnvatten, på något vis har blandats med grundvattnet (dricksvatten) som passerar vattenverket innan det når konsumenterna. Troligtvis har det skett under midsommarhelgens myckna regnande. Men att gräs har funnits i reservoaren förklarar inte hur campylobacter och kalicivirus har hamnat i dricksvattenledningen.

Dessutom är det knappast första gången sedan 1950-talet som det regnar kraftigt. Det måste vara något ytterligare som har skett dagarna före magsjukeutbrottet, det är denna fråga kommunen försöker svara på. 

Korskopplade ledningar på flera ställen

Ledningskonstruktionen i alla vattenverk i Kristianstads kommun kommer att behöva ses över. Den aktuella korskopplade ledningen stängdes av redan i lördags. Hur många felaktiga ledningar det finns i kommunen är oklart. 

– Det kan jag inte svara på idag. Vi har koncentrerat arbetet på att utreda händelseförloppet i Everöd men vi kommer att börja titta på hur det ser ut i de andra vattenverken, säger Inger Hansson, Va-chef.

Under torsdgsförmiddagen har vattenverkets reservoar tömts och spolats med högtryckstvätt. Samtidigt har alla ytor klorerats. Kommunen fortsätter att filma vattenledningarna för att försöka fastställa hur virus och bakterier har kunnat komma in i dricksvattnet.

Vattenverken i Östra Sönnarslöv och Huaröd kommer också att rengöras längre fram. I helgen hoppas kommunen dessutom kunna koppla på UV-aggregatet i Everöd, men kokningsrekommendationen kvarstår som tidigare i väntan på klara besked om smittkällan. Efter att vattnet kopplades på igen vid tvåtiden på torsdagen kan det vara lite brunfärgat och grumligt, men det ska försvinna om man låter vattnet rinna ett tag.

Vattnet kan bli dyrare

Kommunen har sedan tidigare en tidsplan för underhåll av vattenverk, reningsverk och VA-ledningar. Enligt VA-chefen har underhållet varit eftersatt under lång tid, även om man på senare år börjat planera åtgärder. Exempelvis ska ett helt nytt vattenverk byggas i Tollarp under 2016. 

Men eftersom de korskopplade ledningarna tros finnas på fler platser krävs det troligtvis ytterligare åtgärder än de som kommunen redan planerat för. Och det kommer att kosta extra. 

– Jag kan inte ange några siffror men självklart innebär detta att vattnet kommer att bli dyrare. Så är det, säger Inger Hansson.