Maxtaxa i Umeås äldreomsorg

I Umeå ska maxtaxa införas inom äldre- och handikappomsorgen. Mellan 3 400 och 4 700 ska den stödbehövande få ha kvar att leva på.
Alla som behöver någon form av stöd är garanterade ett förbehållsbelopp, det vill säga en summa att leva på varje månad. Det så kallade förbehållsbeloppet ska täcka utgifter för till exempel mat, läkarvård, kläder, medicin och försäkringar. Förbehållsbeloppet varierar mellan 3 400 och drygt 4 700 kronor i månaden. Socialnämnden har sagt ja till maxtaxan - men det är kommunfullmäktige som slutgiltigt ska fastställa taxorna.