Eldningsförbud över hela länet

1:29 min

Värmebölja med sol och bad och utan regn betyder också att risken för bränder i skog och mark ökar. Just nu råder eldningsförbud i hela länet. 

- Det betyder att man inte får elda i skog och mark med öppen låga, säger insatsledaren Jan-Olof Petterson vid räddningstjänsten i Enköping.

- Men hemmagrillning med kol och under kontrollerade former är inga problem.

Men det gäller att vara förberedd om elden är lös, avlägsna allt brännbart material och var beredd att släcka med vatten.

Jan-Olof Pettersson upplever att eldningsförbudet i stort efterlevs av allmänheten.

- Jag upplever att man har en väldig respekt för bränder när det blir väldigt torrt.

Om man skulle bryta mot eldningsförbudet kan man få böta för allmänfarlig vårdslöshet.

Är folk mer medvetna nu om skogsbrandrisk efter den stora branden i Västmanland som rasade förra sommaren?

- Det tror jag absolut, och vi från räddningstjänsten är också mera på tå.