Folkpartiet vill förändra reglerna för reavinstskatten

1:03 min

Folkpartiet är sist ut i Almedalen i dag. Jan Björklund presenterade nyss förslag på förändrade regler för reavinstskatt för att skapa högre rörlighet på bostadsmarknaden.

– Flyttskatten leder till att ungdomar inte kommer ut och får sin första lägenhet. Den leder till att nybildade barnfamiljer inte kommer ifrån de trånga ungdomslägenheterna istället för ett radhus eller en villa. Orsaken till det är att många familjer i övre medelåldern bor kvar därför att det är en så saftig skatt som man ska betala när man flyttar. Det måste vi ändra på, säger Jan Björklund.

Folkpartiet vill ta bort taket för uppskovsbeloppet så att hela reavinsten ska kunna investeras i en ny bostad och även ta bort räntebeläggningen, det vill säga avgiften som idag finns på uppskovet.

Det var alliansregeringen som 2008 införde taket för uppskovsbelopp och att uppskovet skulle avgiftsbeläggas. Och Jan Björklund är nu i efterhand kritisk till reformen.

– Det här infördes i början av Alliansregeringens tid. Med facit i hand var just den här åtgärden olycklig, det måste vi erkänna.

På vilket sätt då?

– Därför att rörligheten har minskat. Det har blivit för dyrt att flytta, säger Jan Björklund.