"Ge popmusiken mer bidrag och bättre förutsättningar"

Regeringen måste ge popmusiken samma förutsättningar som andra musikgenrer. Det anser Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation, MoKS, och Livemusik Sverige.

MoKS och Livemusik Sverige anser att popmusiken idag inte får de förutsättningar som behövs för att kunna utveckla artister och arrangörer eller för att kunna finnas i hela landet. Det innebär i sin tur att popen inte når ut på samma sätt som annan musik.

- Vi lever med ett föråldrat synsätt där viss kultur anses bättre och finare och ska därför premieras, framför annan kultur. Popmusiken betraktas istället för en kulturyttring som en kommersiell näringsgren i alla lägen, eller alternativt något som bara berör ungdomar, säger Marcus Israelsson på MoKS enligt ett pressmeddelande.

MoKS och Livemusik Sverige vill se en förändring av kulturstödet, att regeringen tydligt i sina regleringsbrev för berörda kulturmyndigheter ska markera att popmusik ska ha stöd och att kulturbudgeten ska ökas med minst 10 miljoner kr för 2016 i öronmärkta pengar för arrangörer av popmusik.

Kulturrådets handläggare Jerk Sörenson håller inte med om att popmusiken skulle vara en nedvärderad genre i bidragsgivningen. Sörenson ser snarare i ansökningshögen.

- Bland de som söker arrangörsbidrag är det färre ansökningar från pop och rock-arrangörer än från arrangörer inom andra genrer, säger Jerk Sörenson till SVT.