Marknadsdomstolen fastställer dom mot Biljett Nu

Marknadsdomstolen fastställer en dom i tingsrätten i en tvist om biljetterna till en Roxettekonsert 2010. Tvisten har pågått i flera år, i augusti för fem år sedan skulle Roxette ha spelat på Anderstorp Raceway, ett evenemang som Biljett Nu hade rätt att sälja biljetter till. När konserten sedan flyttades till Halmstad fortsatte Biljett Nu att sälja biljetter, något som Live Nation ansåg att företaget inte hade rätt att göra.

Biljett Nu har tidigare fått rätt av Marknadsdomstolen och beslöt därefter för att begära skadestånd av Live Nation då man ansåg att bolaget skadats av affären.

Men Stockholms tingsrätt kom alltså fram till att parterna inte längre hade något avtal, vilket ledde till att Biljett Nu skulle få betala rättegångskostnaderna på en halv miljon kronor. 

Nu fastställer Marknadsdomstolen tingsrättens dom och Biljett Nu måste betala ytterligare rättegångskostnader på omkring 235 000 kronor, skriver Aftonbladet.se.