Ny metod för att avgöra dödstillfälle

Vissa muskelproteiner bryts ned på ett förutsägbart sätt efter det att kroppen dött. Det kan användas för att beräkna när exakt en person har avlidit. 

Att veta när en person har dött kan vara väldigt viktigt, till exempel i brottsutredningar.

En metod som används idag är att mäta kroppstemperaturen, som stadigt sjunker efter att döden inträffat. Men den metoden fungerar bara i cirka trettiosex timmar. Nu presenteras därför en ny teknik i tidskriften International Journal of Legal Medicine.

Forskarna har undersökt hur vävnad från grisar bryts ned efter döden. De  hittade då ett antal proteiner som bryts ned på ett förutsägbart vis. Det innebär att vi i framtiden skulle kunna göra liknande undersökning på människor för att avgöra när personen dog. Tidsutrymme för undersökning är upp till tio dagar efter att döden inträffade.


Referens: Stefan Pittner et al. Postmortem degradation of skeletal muscle proteins: a novel approach to determine the time since death. International Journal of Legal Medicine juni 2015.