دانش‌جوی پرستاری از سویدن به کوبانی می‌رود

نزدیک به دو صد تن از افراد غیرنظامی در حملات اخیر داعش در کوبانی کشته شده اند. شبنم اسدزاده که دانشجوی رشته نرس در استکهلم است، تصمیم گرفته به سوریه برود و نیازمندان را کمک کند.

_ من به تنهایی می‌روم و با فرد دیگری همکاری نمی‌کنم و همکاری فرد دیگری را دریافت نکرده‌ام. وقت ذیق است، باید به کمک نیازمندان بشتابم.

شبنم اسدزاده اکنون تحصیلات خود را کنار گذاشته و می‌خواهد به کوبانی برود و زخمی‌های جنگی را کمک کند. وی در دور قبلی حملات داعش در کوبانی نیز پول جمع‌اوری کرده بود. اکنون هم شبنم توانسته در طول دو روز بیست هزار کرون جمع‌اوری کند.

_­ در دور قبلی من به همراه دو دوست دیگر پول برای مردم کوبانی جمع‌آوری کردیم. اکنون تنها در دو روز نزدیک به بیست هزار کرون جمع‌آوری کرده‌ام. از تمام افرادی که به من اعتماد کرده اند، تشکری می‌کنم.

شبنم با آشنایان خود در کوبانی تماس گرفته و به زودی آن‌ها لستی از نیازمندی‌‌های عاجل مردم منطقه را به وی خواهند فرستاد. در قدم اول مردم کوبانی به دارو نیاز دارند. شبنم در نظر دارد که داروهای مورد نیاز را از ترکیه تهیه کند و با خود به کوبانی ببرد.

_ باوجودیکه نمی‌خواهم داروها را از ترکیه خریداری کنم، ولی دشوار است این همه مقدار زیاد دارو را از سویدن انتقال بدهم.