Kräver granskning av försäljningen

Den politiska oppositionen i Luleå har reagerat på uppgifterna om dubbelspel av Lulebos styrelse.


Två vänsterpartister vill nu att Luleås kommunrevisorer ska granska utförsäljningen av lägenheter.

Bertil Bartholdson och Nina Berggård skriver till revisorerna att utförsäljningen är den största enskilda affären i kommunens historia och om den sköts dåligt så kan den kosta skattebetalarna miljontals kronor.

"Det här är det största enskilda affären i Luleå kommuns historia, en utförsäljning som beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor (1800 miljoner). Om en sådan affär genomförs oskickligt kan det kosta skattebetalarna stora pengar. Om prislappen hamnar exempelvis 5 procent för lågt så innebär det en förlust för skattebetalarna på närmare hundra miljoner kronor.

Vi som sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Samtidigt så har vi ingen information från bolagsstyrelse eller koncernstyrelse om vad som händer just nu. Vi har enbart medias rapportering vilket inte ger någon rimlig möjlighet att uppfylla en uppsiktsplikt."