Danska regeringens nya förslag ska minska antalet asylsökande

1:39 min

Efter bara en vecka vid makten förväntas den nya danska regeringen idag klubba sitt första förslag för att minska antalet asylsökande till Danmark.

Förslaget går ut på att nästan halvera bidraget till de som får asyl samtidigt som man inför en bonus för de som klarar av ett språktest.

– Tanken är att göra Danmark mindre attraktivt för att få ner antalet asylsökande, säger Inger Støjberg som är den nya utlännings- och migrationsministern.

Den nya borgerliga minoritetsregeringen är beroende av stöd från Dansk folkeparti och aviserar detta som sitt första steg för att få ner antalet asylsökande till Danmark.

Förslaget innebär att ersättningen till dem som fått asyl blir på samma nivå som bidraget till danska studenter.

Det betyder till exempel en sänkning för en person utan barn från knappt 11 000 danska kronor före skatt i månaden, till knappa 6 000 före skatt i månaden.

Fler människorättsorganisationer, bland annat Röda Korset, har kritiserat förslaget.

– Historiskt sett har sådana förändringar inte påverkat mängden asylsökande, säger Andreas Kamm som är dansk flyktinghjälps generalsekreterare.

Andreas Kamm menar också att det strider mot flyktingkonventionen att göra en åtskillnad på flyktingar och danska medborgare.

– Jag befarar att denna förändring bara leder till ökad fattigdom bland invandrare i Danmark, säger Andreas Kamm.