Så ska Blekinge hållas ovan havsytan

För att hus och vägar inte ska drabbas av översvämningar i framtiden ska de byggas minst tre meter över havet.

Det enligt nya riktlinjer som länsstyrelsen har tagit fram.

Orsaken till de nya reglerna är klimatförändringarna som leder till stigande havsnivåer och kraftigare vattenflöden.

Enligt de beräkningar som gjorts kan havsnivån stiga med 80 centimerter till år 2100.