Förlust för Trustor

Investmentbolaget Trustor, som är under likvidation, redovisar en förlust efter finansnetto på 2,9 miljoner kronor för årets första kvartal.
Det kan jämföras med en förlust på 2,1 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av kvartalet till 125,1 miljoner kronor, jämfört med 128,0 miljoner kronor vid årsskiftet, rapporterar TT.