Vård

Region Jämtland Härjedalen anmäler fördröjd cancerdiagnos

Trots att en man sökt vård på Östersunds sjukhus för bröstsmärtor och flera röntgenundersökningar gjordes där avvikelser konstaterades blev provsvar liggandes vilket gjorde att mannens lungcancerdiagnos fördröjdes i flera månader.

Nu har Region Jämtland Härjedalen anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt lex Maria.

Enligt anmälan är det svårt att bedöma om en tidigare upptäckt av cancern hade kunnat påverka behandlingen.