Vallentunasjön återhämtar sig efter massflytt av fisk

1:21 min

Vallentunasjön, som tidigare varit svårt övergödd, har rensats på drygt 100 ton fisk. Sjön börjar nu visa tecken på tillfriskande, eftersom fisken bidragit till algblomning och grumligt vatten.

– Det positiva är att vi fått ett bättre fisksamhälle och att vi inte fått de katastrofala algblomningarna trots att det varit två fina somrar, säger Sören Edfjäll, miljöplanernare vid Täby kommun.

För fem år sedan började projektet med att rensa sjön från fisk som bidrar till övergödning och grumligt vatten och hittills har drygt hundra ton av främst brax, mört och löja plockats bort.

Det här är fiskar som äter de plankton som hjälper till att göra vattnet klarare och ambitionen är en sjö med trevlig badvatten.

– Målet är att vi ska få ett bättre siktdjup för att få igång baden i sjön. Det var det som startade processen samtidigt som sjön kommer i bättre ekologisk balans, säger Sören Edfjäll.

Men projektet har även drabbats av motgångar då ambitionen var ett klarare vatten på kortare tid.

Förhoppningen var enligt Sören Edfjäll att det här skulle gå väldigt fort för det resultatet hade noterats i andra sjöar. Ett klarare vatten ligger troligen cirka fem år framåt i tiden.