Ericssonras drabbar kommuner

Den allmänna nedgången på Stockholmsbörsen har gjort att aktieportföljer i flera av länets kommuner sjunkit i värde.
Raset beror till stor del på Erikssons dåliga resultat för första kvartalet. I till exempel Gällivare har kommunens aktieportfölj minskat i värde med 900.000 kronor under de senaste två dagarna.