Generationsskifte räddar företag och jobb i Skultorp

2:43 min

Tusentals företag i Skaraborg har äldre ägare. I takt med att de lämnar arbetslivet bakom sig riskerar både företag och arbetstillfällen att försvinna. För Sture Åkesson blev lösningen bättre än han vågat hoppas på. 

Siffror från Almi Företagspartner Väst pekar på att 3 000 företag kan komma att läggas ned i Skaraborg de kommande tio åren, då deras ägare är i pensionsåldern. 

När det för Sture Åkeson, 66 år, på nio-manna-företaget Formec Teknik i Skultorp började bli tid att fundera på företagets framtid, kändes inte försäljning som bra alternativ, berättar han.

– Man kände att det var företag på samma marknad som var intresserade av komma över vår order- och kundstock. Man kunde se framåt i tiden att det ganska sannolikt inte skulle bli någon verksamhet kvar här. De planerna lyste igenom hos åtminstone tre av spekulanterna. Då tar det emot, jag har ändå haft företaget i 20 år.

Det visade sig att ett generationsskifte skulle bli lösningen för framtiden på Skultorpsfabriken, som tillverkar gjutformar till bland annat fordonsindustrin.

Sture Åkeson berättar att han och hustrun under årens lopp varit noga med att inte pressa barnen att ta över verksamheten. Men en dag visade den yngre generationen intresse och engagemang att stiga fram och ta över företaget, berättar Sture Åkeson.

– Min son tog kontakt med mig och sa "Hördu du pappa, jag är faktiskt intresserad".

Med sonen som ny ägare, tillsammans med två anställda delägare, satsar företaget nu vidare med dels nya investeringar i maskinparken och dels en ny affärsplan.

Sture Åkeson kommer att trappa ned det kommande året, nu trygg i förvissningen om att framtiden ser ljus ut för företaget.