LO kräver billigare tandvård

Klasskillnaderna i tandhälsa ökar och därför vill nu LO att regeringen beslutar om en grundlig översyn av tandvårdssektorn.

 Enligt LO missgynnas sjuka, arbetslösa och fattiga av det nuvarande systemet.

LO vill att det införs en prisreglering, att det allmänna tandvårdsbidraget görs om till ett stöd lika för alla och att högkostnadsskyddet förbättras så att fler som behöver också uppsöker tandvården.