Fler reser med X-trafik

X-trafik uppger att de redan har märkt av ett ökat resande efter den förändring av zoner och priser som genomfördes för en månad sedan.

I juni gjordes totalt 930.000 resor med X-trafiks bussar och tåg, och det var en ökning med drygt 70.000 resor jämfört med samma månad ifjol.