Bengt Niska: "Jag har varit med om många stormar" /"Olen ollu myötä monessa tuulessa ja tuiskussa"

30 min

-  Jag har inte lämnat politiken helt, jag håller på med lite "offsidejobb". Jag är kvar i landstingsfullmäktige-men det är klart att allting har ett början och slut, säger Pajalas före detta kommunalråd Bengt Niska.

Politiken tär på krafterna och att vara kommunalråd är ett tjugofyratimmars jobb. Nu som pensionär säger Bengt Niska att han gör bara det som han känner sig road av.

- Under våren och försommaren har jag exempelvis klyvt tio kubikmeter ved för hand,  säger Bengt Niska och slår fast yxan i huggkubben.


Bengt Niska Pajalan entinen kunnanrooti on antanu politiikale 25 vuotta hänen elämäst.  Mutta ei ole kokhnaasti sitä vielä jättäny- on  matkassa landstingin politiikassa , semmosissa paitsio hommissa niinku hän itte sannoo

- Politiikka viepi vopimia ja olla kunnanrooti, se on koko vuorokauen työ- joka syöpi ihmistä ulkoa ja sisältä. Nyt pansunäärinä mie tehen semmosia hommia jokka viihyttävät minua. Olen esimerkiksi kevän- ja kesänaikana halkonu kirhveelä kymmenen kuutiota pirstoja, sannoo Bengt Niska.

stig.karlstrom@sr.se