Ny ton i debatten om migration

5:57 min

Den migrationspolitiska debatten har skiftat fokus. Positivt, tycker Alice Teodorescu, politisk chefredaktör på Göteborgs-Posten. Oroväckande, säger Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet.

Anders Lindberg tycker att de borgerliga partierna delvis anpassar sin argumentation till Sverigedemokraterna.

– Det har naturligtvis att göra med att Sverigedemokraterna vunnit väldigt många röster, och då vill man anpassa sig till den typ av problemformulering som de har, där allt med invandringen är problem. I verkligheten är det ju så att om folk inte har bostäder -  då får man bygga fler hus. Då ska vi diskutera bostadspolitik. Om det är så att folk inte har jobb - då är lösningen arbetsmarknadspolitik eller näringspolitik, så att folk får jobb. Men istället gör man allt detta till en fråga om migrationspolitik, och det kan göra mig orolig att det har förändrats, säger Anders Lindberg, ledarskribent på socialdemokratiska Aftonbladet.

I sitt sommartal i augusti förra året, en månad före valet, vädjade dåvarande statsministern och moderatledaren Fredrik Reinfeldt "till det svenska folket om tålamod, om att öppna era hjärtan för att se människor i stark stress, med hot mot det egna livet som flyr mot Europa, flyr mot frihet, flyr mot bättre förhållanden". Men efter valet har såväl Moderaterna som Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterat förslag för att strama åt invandringen till Sverige, och i borgerlig press har röster höjts för att de etablerade partierna måste börja ta den oro på allvar som gör att Sverigedemokraterna ständigt ökar i opinionsmätningarna.

Alice Teodorescu på liberala Göteborgs-Posten tycker att det handlar om ett skifte i den migrationspolitiska debatten, och hon tycker att det är naturligt att man också pratar nivåer på invandringen. 

– Jag tycker inte att det är konstigt. Vi har en reglerad invandring. Det är problematiskt att så många ger sken av att de är för någonting annat. För det är de inte. Det finns inget parti som driver för öppna gränser. 

Varken på höger- eller vänsterkanten i svensk politik vågar partierna riktigt lyfta upp den här debatten, om vilka konsekvenserna blir av dagens jämförelsevis stora invandring till Sverige, säger Alice Teodorescu. Men det är deras ansvar att faktiskt göra det, tycker hon.

– En svensk ungdom som är född i Sverige och som har svenska kontakter, men som inte klarar gymnasiet hamnar i utanförskap också. Tänk då hur det är för en 45-årig analfabet från Afghanistan. Vilken arbetsmarknad ska en sådan person komma in på? Jag tror att vi skulle ha behövt diskutera hur vi ska förändra våra system alldeles oavsett migrationen, därför att de inte är anpassade efter en globaliserad värld. Men det är klart att den stora migrationen påskyndar den debatten.

Det är en debatt som bland annat skulle handla om hur man borde förändra den reglerade svenska arbetsmarknaden och uppmuntra olika typer av låglönejobb. Men Alice Teodorescu menar också att hela välfärdssystemet är satt under press. Allting bygger på att lika många bidrar till systemet som det är som plockar ut ur det. Lyckas vi inte få fler att bidra så blir det ett ekonomiskt glapp, som inte självklart kan fyllas med högre skatter, säger hon.

– Vi ser ju en rörelse i andelen människor som anser att vi måste sänka migrationsnivåerna. Och det tror jag är ett resultat av att man inte är beredd att rucka på välfärden, och man vill inte heller behöva betala högre skatter, för man upplever redan att man betalar väldigt mycket och får ganska lite tillbaka. 

Men det här är en felsyn, anser Anders Lindberg på socialdemokratiska Aftonbladet. Vi behöver ha en debatt om höjda skatter, men det beror inte på invandringen, utan på att alliansregeringen sänkte skatterna med 140 miljarder kronor under sina år vid makten, säger han. Dessutom klarar sig inte välfärden utan invandrare.

– Vi hade inte kunnat ha den välfärdsstat vi har om inte hade haft den invandring vi har. Dels hade det inte funnits några människor som jobbade i välfärden, dels hade Sverige varit ett mycket fattigare land. För det är klart att en större befolkning också ger mer pengar och en högre tillväxt. Och det vi ser nu är att vår befolkning blir äldre, ganska snabbt. Och väldigt stora delar av de som jobbar i välfärden kommer att pensioneras. Så Sverige behöver nog mer invandring i framtiden om vi över huvud taget ska klara vårt välfärdsåtagande, säger Anders Lindberg.

Men med de migrationspolitiska förslag som kommit nu från tre av allianspartierna, så befinner vi oss nära en dansk situation, där migrationsdebatten nästan helt kretsar kring problemen med invandringen, säger Anders Lindberg.

-- Samtidigt har jag ganska högt förtroende, inte för borgerliga opinionsbildare men för de borgerliga partierna. Det är tydligt att det finns en sorts liberal instinkt, en slags magkänsla, så på det sättet är svensk borgerlighet mycket bättre än dansk borgerlighet. Jag har ett ganska stort hopp om att Anna Kinberg Batra och övriga klarar att hålla stången mot det här.

Alice Teodorescu tycker tvärtom att den migrationsdebatt som nu börjat föras, om de utmaningar som migrationen innebär, är hälsosam. Oavsett vad vi gör får den här frågan långtgående konsekvenser för det svenska samhället, menar hon, och hon tycker att det är bra att vi börjar diskutera det.

– Det är en ärlighet som jag tycker är viktig. Det finns inga enkla lösningar. Det finns inget givet svar på vad som är moraliskt rätt att göra. Man kan tycka att det moraliska skulle vara att öppna gränserna helt och låta människor tälta i Sverige istället för i Syrien. Det är säkert mycket bättre för dem. Men är det bättre för Sverige på sikt? Och för att Sverige ska kunna ta emot människor också framöver? Jag vet inte.