Kinberg Batra föreslår "första jobbet-avdrag"

1:00 min

Anna Kinberg Batra kommer fokusera på de som är långt ifrån att få sitt första jobb i sitt tal i kväll, berättade moderatledaren på en presskonferens inför kvällens tal i Almedalen.

– Jag kommer tala om ett av de största samhällsproblem som Sverige möter, och det handlar om det nya utanförskapet, säger Anna Kinberg Batra.

Begreppet ”det nya utanförskapet” som Kinberg Batra även talade om i morgonens utfrågning i P1-morgon, handlar framförallt om unga och utrikes födda som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Vid 2000-talets början handade utanförskapet till stor det om att människor som hade varit på arbetsmarknaden trycktes ut. Men i dag ser vi hur utanförskapet fördjupas. När människor aldrig ens får sitt första jobb. Här kommer jag lägga tyngdpunkten på mitt tal i kväll, säger Anna Kinberg Batra.

Moderaterna vill satsa totalt 10 miljarder kronor på ett reformpaket, där den främsta åtgärden är ett så kallat "första jobbet-avdrag", en skattelättnad för den som tjänar mellan 13 000 - 19 000. 

Kinberg Batra vill göra det lättare att "lära sig jobbet på jobbet" genom att höja handledarstödet för yrkesintroduktion. 

Moderaterna menar att utbyggnaden av yrkesintroduktionen går för långsamt, och öppnar för att om fack och arbetsgivare inte kan komma överens kan kravet på kollektivavtal komma att strykas. Detta för att öppna upp yrkesintroduktionen för alla arbetsgivare på hela arbetsmarknaden, skriver de i ett pressmeddelande.

Kan ingångslönerna hållas nere som en effekt av första jobbet avdraget? frågade Ekots Fredrik Furtenbach på presskonferensen.

– Det är inte den effekten vi är ute efter. Den här effekten vi är ute efter är att lyfta in fler på arbetsmarknaden, för konsekvenserna av det nya utanförskapet är så enorma. Den som aldrig får fäste löper ju större risk för fortsatt utanförskap, arbetslöshet, i värsta fall missbruk, kriminalitet och enorma konsekvenser, både för den enskilda och samhället. Och det är därför vi vill rikta in reformerna mot just detta utanförskap, säger Anna Kinberg Batra, moderaternas partiledare.