Lösning nära i kaffetvisten

Kaffesumpstvisten mellan Region Jönköpings län och företaget Selecta verkar nu ha fått en lösning.

Regionens inköpsavdelning medger att vissa av kraven i upphandlingen varit otydligt formulerade och väljer därför att avbryta upphandlingen och göra om den. Förvaltningsrätten kommer därför inte pröva Selectas ansökan om överprövning.