Hör hela intervjun med Gert Norell

10 min

Vara kommun köper ut kommundirektör Gert Norell för 16 månadslöner, efter anklagelser om sexuella trakasserier. Här hör du honom ge sin bild av vad som hände.