Svenska Livräddningssällskapet vill se krav på flytväst i fritidsbåtar

2:25 min

Närmare varannan drunkningsolycka i samband med fritidsbåtar skulle kunna hindras om det fanns krav på flytväst, hävdar Svenska Livräddningssällskapet. Sverige ligger efter i lagstiftningen i jämförelse med våra nordiska grannländer som alla har lagstiftat att det finns flytvästar i fritidsbåtar.

Nu efterfrågar Karin Brand generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet att Sverige också ska se över lagstiftningen.

– Vi skulle vilja ha ett obligatorium med flytvästar. På samma sätt som när du kör bil så tar du på dig säkerhetsbältet för att skydda dig själv mot olyckor. Man vet att säkerhetsbältet räddar liv och vi vet på samma sätt här att flytvästar räddar liv i båt, säger Karin Brand.

Svenska Livräddningssällskapet efterlyser att det ska vara ett krav på att det finns flytvästar till alla ombord i en fritidsbåt. Inom yrkestrafiken som exempelvis på färjor, yrkessjöfart och i taxibåtar har lagstiftaren i Sverige ansett att det är nödvändigt att det finns flytvästar åt alla ombord. Men motsvarande krav finns inte för fritidsbåtar.

Svenska Livräddningssällskapet vill att samma krav ställs på fritidsbåtar och hänvisar till att våra nordiska grannländer ligger steget före.

I Danmark ska det i båten finnas flytvästar till alla ombord. I Finland kräver man att det finns flytvästar för alla om båten är under fem meter.

Island har samma krav när båtarna är längre än sex meter.

I Norge har man gått längst i Norden genom att man i år infört en lag om att flytvästarna ska sitta på när personerna befinner sig på däck.

– Vi har ju lyft den frågan ett antal gånger. Det har fortfarande inte gett någon respons när det gäller flytvästfrågan utan den står ganska stilla faktiskt, säger Karin Brand.

Svenska Livräddningssällskapet och Transportstyrelsen har granskat alla drunkningsolyckor som skett i samband med fritidsbåtar under 2013 och 2014.

Av de 51 personer som drunknade så skulle nära hälften överlevt om de hade haft flytväst. De övriga visar enligt obduktionsprotokoll att personerna inte hade gått att rädda vid olyckstillfället för att de befann sig för långt från land, hade för hög påverkan av alkohol eller medicin eller var i dålig fysisk kondition. Exempelvis var en av personerna ensam och drabbades av en hjärtinfarkt när han föll i vattnet.

– Men om man tittar på olycksorsaker vid olycksutredningarna så kan man se att hade de här vid det här olyckstillfället haft flytväst då hade de överlevt, säger Karin Brand.

Hittills i år är det sju personer som drunknat när de varit ute med en fritidsbåt. Trots att det inte finns krav på att man ska ha flytväst så är det en bra livförsäkring, säger Karin Brand generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet.

– En flytväst hjälper dig att hålla dig flytande och kan på det sättet rädda livet.