Fiskeutbildning ställs in

1:36 min

Naturbruksgymnasiet i Osby i norra Skåne har så få sökande att en av skolans inriktningar inte startar i höst. Skolan har fått dra in sju stycken tjänster och ställa av en internatbyggnad. Utmaningen med att hitta naturbrukselever känns igen på flera håll i Skåne.

– Man är ganska ung när man söker, är man 15 år så ser man kanske inte sig själv sitta i skogsmaskin, säger Roger Johansson, områdeschef i Osby kommun.

Endast 29 elever är antagna till skolans utbildningar i höst, siffror som visar på ett fortsatt elevtapp. Totalt kommer 105 elever gå på skolan under hösten, för fem år sedan var antalet dubbelt så många. Utbildningen för fiskeintresserade drar inte igång alls i höst.

– De hade en behörig sökande efter första antagningen, då beslutade politikerna att det inte är ekonomiskt försvarbart.

Hur allvarligt är det för er verksamhet att antalet ansökningar dalar på det här sättet?

– Det klart att det är allvarligt, vi behöver ju förändra verksamheten och konsekenserna är ju att vi inte kan behålla alla våra lärare, ddet är ju alltid jobbigt, däremot går det ju fortfarande fortfarandeverksamheten att gåp runt .

Fler Naturbruksgymnasium som Sveriges Radio pratat med känner igen utmaningen att hitta elever. Men både Önnestadsgymnasiet i Kristianstad och Österportgymnasiet i Ystad säger att de haft fler sökande i år. Även Nils Holgerssongymnasiet i Skurup har haft problem med elevunderlaget, men rektor Claes Calmram säger att de har lyckats vända trenden de senaste tre åren, genom att anpassa utbildningen.

-- Ungefär tio år tillbaka så var det många elever som började på samma plan och kunde lika saker, idag ser vi en större skillnad på de elever som kommer. Vissa kanske redan jobbar på ett lantbruksställe medan andra är helt nya. Vi möter varje individ där de är och det tycker jag vi har lyckats bra med.