Föreslår en oberoende MR-institution

1:35 min

Sverige behöver stärka arbetet mot diskriminering och utanförskap, därför föreslår regeringen en ny oberoende institution för mänskliga rättigheter. Det skriver utrikesminister Margot Wallström och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i DN debatt idag.

Regeringen vill införa en oberoende institution som ska granska hur de mänskliga rättigheterna efterlevs. Det här är extra viktigt eftersom Sverige har fällts i Europadomstolen för mänskliga rättigheter flera gånger, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

– MR-institutionen kommer förhoppningsvis kunna påpeka brister i efterlevnaden av mänskliga rättigheter, och ge institutioner och politiken möjligheten att rätta till och förändra sitt sätt att arbete så att mänskliga rättigheter efterlevs i vårt land, säger Alice Bah Kuhnke.

Tidigare har Sverige till exempel fällts i Europadomstolen för att inte ha skyddat rätten till privatliv när en man friades efter att ha smygfilmat en 14-årig flicka i duschen och för brott mot tortyrförbudet när en tjetjensk familj nekades asyl i Sverige trots risk för tortyr.

Sverige har också fått kritik för hur nationella minoriteter har behandlats inom exempelvis skolan.

– Inte minst är det ju de som är som mest utsatta i vårt land, däribland de med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, nationella minoriteter, vårt urfolk samerna, med flera grupper som under lång tid har efterfrågat en tydligare granskning och uppföljning av deras rättigheter, säger Alice Bah Kuhnke.

En svensk institution för mänskliga rättigheter är ett efterlängtat förslag, tycker också FN:s förra rättschef Hans Corell.

Han jobbar i dag mest internationellt och har därför inte hunnit ta del av det svenska förslaget i detalj, men han säger att det i grunden handlar om ett inget land får känna sig färdigt i arbetet för de mänskliga rättigheterna.

– Det är ett ständig pågående arbete och man får aldrig förtröttas. Dessutom leder utvecklingen hela tiden till nya fenomen så som internet som medför nya element när det gäller skyddet för de mänskliga rättigheterna, säger Hans Corell.