Skyddat boende för hotad

Stockholms stad kommer att inrätta ett skyddat boende för flickor som utsatts för våld eller hot. Det har Stockholms socialtjänstnämnd beslutat.
Det är institutionen Kruton i Stockholm som ska göras om till skyddat boende för flickor. Nu tar Kruton hand om tonåringar som är i kris, och som behöver akutplacering. Behovet av sådana platser har minskat den senaste tiden, och därför kan Kruton göras om till skyddat boende för hotade flickor, säger Stockholms socialborgarråd Kristina Axén Olin.