El från vindkraft kan bli biogas

1:21 min

Power to gas är en ny teknik där man kan använda överskotts-el från till exempel vindkraft till att öka på biogasproduktionen eller att producera metangas av överskottsel och koldioxidutsläpp.

Det kan alltså vara en del av en lösning på två helt olika problem, koldioxidutsläpp och att vindkraften ibland producerar mer el än vad som kan användas.

Och intresset är stort, säger Isabel Enström, miljöpartistisk ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden.