Kalkbolag i Storugns investerar

1:50 min

Trots att det är mycket osäkert hur det blir med kalkstensbrytningen på norra Gotland framöver, så kommer företaget Kalkproduktion Storugns , KPAB, att göra en del investeringar det närmaste året.

Anledningen är att man måste gå över till andra bränslen. På senare år har man använt konverterad eldningsolja, men från och med första januari i fjol kan man bara använda det till 40 procent, resten har varit andra oljor. Förutom att det här blivit dyrare för bolaget så har det också lett till att utsläppen av svaveldioxid ökat och man är nu nästan uppe i maxgränsen, 13 ton per år.

Från och med första januari 2014 så kan Kalkproduktion AB bara använda sig av konverterad eldningsolja till 40 procent, enligt det så kallade industriutsläppsdirektivet. Och därför har man skickat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få använda andra bränslen - något som kräver investeringar, hur omfattande går inte att säga idag, säger Ola Thuresson.

Men samtidigt som någon form av investering måste göras så är det ju också så att förutsättningarna för framtiden är minst sagt oklara, i och med att Nordkalk, som ju levererar kalkstenen som används av Kalkproduktion AB, inte vet om dom får starta någon ny täkt, och där med är det bara Klinthagenbrottet som man kan vara säker på.