Fler i behov av krishjälp i orolig värld

1:55 min

Ökningen av antalet människor på flykt det senaste året saknar i princip motstycke i modern historia. Därmed blir antalet människor med trauman och krisreaktioner också fler.

Fathy Daryousef, chef för psykosocial hälsa på palestinska Röda Halvmånen, tycker att vi måste bli bättre på att behandla de sår som inte syns på en människa.

– Det är enkelt att ge människor filtar, men svårare att få dem att känna sig varma. Men att försöka göra båda sakerna är nödvändigt.  Annars räddar du en människas liv, men det blir ett liv utan värdighet, säger han.

Vid årsskiftet befann sig hisnande 14,4 miljoner människor på flykt, enligt siffror från FN. Det är den högsta siffran på två decennier, och en historisk snabb ökning mot året dessförinnan.

Det handlar om hela generationer av barn som riskerar att ärva sina föräldrars trauman, om inte familjerna får hjälp.

På palestinska Västbanken arbetar Röda Halvmånen bland annat med konst för att hjälpa människor att bearbeta sina upplevelser. Fathy Daryousef menar att samhället har allt att vinna på att lägga sina resurser just där, eftersom den som kan hantera sin livssituation tar bättre hand om sina barn, klarar av att arbeta och är lättare att integrera.

Röda Korsrörelsen hade en internationell konferens i Stockholm förra veckan, där man försökte sätta fokus på frågan och samla erfarenheterna.

Milena Osorio, chef för psykosocial hälsa i internationella rödakorskommittén, understryker att den sortens insatser måste påbörjas redan under en pågående konflikt, för att ge människor verktyg och kraft att hantera sin situation.

– Att hjälpa människor under en pågående kris kan förebygga psykiska problem, i stället för att bara behandla konsekvenserna, säger Milena Osorio.