Jordbruk

Jorden mår bra av hästhaussen

1:23 min

Det stora intresset för att rida i Sverige gör att jorden mår bättre.

Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tittat på mullhalten i jorden och den har till deras förvåning ökat rejält i Sverige. Orsaken är det stora hästintresset i landet.

Att intresset för att ha häst och rida ökat, det har Malin Haller i Överums Hästsportförening själv kunnat se…

– Det märks, när jag flyttade till Överum 1993 så fanns det bara lite travhästar här. Så det har definitivt blivit fler hästar i Överum i alla fall, berättar Malin Haller.

Att det finns fler hästar i Sverige idag än för några årtionden sedan råder det ingen tvekan om, under de senaste 20 åren har antalet hästar ökat med över 200 000.

Det har marken alltså nytta av, det är nämligen två saker som avgör mullhalten. Hur mycket gödsel som sprids, och den mängden har minskat, och på hur mycket gräsmarker det finns.

Den här ökningen av antalet hästar gör att mer mark används för att odla vall, alltså gräs.

Vinsten är att gräsmarkerna binder organiskt kol i jorden och därmed är bra för klimatet och dessutom luckrar upp jorden. Jorden mår helt enkelt bra av gräs.

Det här stora hästintresset gör att Sverige går mot trenden i Europa där man ser minskande mullhalt

Hos föreningen i Överum, som idag har runt 100 ridande i veckan, tror man på fortsatt stort intresse och bygger just nu en stor hall för hästsport. 

Det är dels för att vi vill ha bättre verksamhet, att vi ska kunna ha mer verksamhet på vintern. Sedan är det att öppna för fler, att fler människor ska ha chansen att kunna vara med.

I södra Sverige har mullhalten ökat i alla län utom Kronoberg.