Brister i forskning om medicinsk cannabis

1:20 min

Medicinsk cannabis kan exempelvis skrivas ut för smärta, illamående och ångest. Men en genomgång av forskning visar ett dåligt stöd för att cannabis har avsedd medicinsk effekt för många symtom.

I en artikel i det amerikanska läkarsällskapets tidskrift JAMA redogör ett internationellt forskarlag för en systematisk granskning av 79 studier om medicinska effekter av ämnen från cannabis.

De fann att de flesta studierna visade en positiv medicinsk effekt, men samtidigt hade många studier inte  ordentligt statistiskt underlag för att kunna dra några slutsatser från. 

– Både antal patienter och andra krav som man ställer på god evidensbaserad forskning fanns inte med, säger Fred Nyberg som forskar om läkemedelseffekter av cannabis vid Uppsala Universitet.

En del studier i granskningen hade så få som ett tjugotal deltagare. Granskningen fann också att negativa bieffekter som illamående och förvirring var vanliga.

Där analysen fann bäst underbyggt stöd för effekten av cannabispreparat var för behandling av smärta och för problem från MS.

Enligt Läkemedelsverket finns det ett godkänt läkemedel med cannabisextrakt. En munspray som ges till patienter med MS.

Referens: Penny F. Whiting et al. Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2015;313(24):2456-2473. doi:10.1001/jama.2015.6358.