Gräsmattan på väg ut ur stan

1:41 min

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vill byta ut den näringskrävande gräsmattan mot den mer lättskötta ängen.

Nu är sommaren i full gång och då växer gräsmattorna ordentligt. Så mycket som 80 procent av grönytorna i våra svenska städer består av traditionell gräsmatta som inte har någon vidare biologisk mångfald, och dessutom kräver mycket underhåll och energi.

Forskare vid SLU håller därför på att utveckla alternativ till den traditionella gräsmattan. Det handlar om att byta ut den näringskrävande gräsmattan, mot den mer lättskötta ängen.

Kostnaden för hålla gräsmatta varierar mellan olika kommuner, men Uppsala kommun som ingår i forskningsprojektet lägger varje år 8,5 miljoner kronor på underhåll av sina gräsytor.

Även om anläggningen av en äng kan kosta mer än en gräsmatta, så kräver ängen mindre underhåll eftersom den bara slås två gånger per säsong. En traditionell gräsmatta kräver mer klippning.

Mindre gräsklippning gör också att det går åt mindre energi, färre avgaser och mindre buller från gräsklippare.

– Vi gör ängslika ytor i ett försök som är en del av forskningsprojektet här på SLU som handlar om framtidens möjligheter för gräsmattelika ytor, säger John Lööf Green, trädgårdsmästare på Ultuna på SLU.

– Som du ser så tar det sig ganska bra på den här hårda, kompakta, torra och näringsfattiga platsen. Det växer ändå, säger John Lööf Green.

Forskarna samlar nu in erfarenhetet från olika projekt som pågår runtom i landet och en del av forskningen handlar om att ta reda på hur folk reagerar på alternativ till den traditionella gräsmattan.