ادامه شرایط دشوار یونان با وجود شادمانی شهروندان از نتیجه رفراندوم

4:04 min

به دنبال وجود بحران اقتصادی در یونان و عدم توانائی دولت این کشور برای باز پرداخت وام هایش در پایان مهلت داده شده، دولت روز گذشته رفراندومی را برای پس دادن وام گرفته شده از طریق صرفه جوئی های بیشتر و افزایش مالیات پرداختی از سوی مردم یونان، برگزار کرد که در آن اکثر یونانی ها به آن پاسخ منفی دادند.

رای منفی یونانی ها به راه حل پیشنهادی اتحادیه ی اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول ، در کنار خشنودی شهروندان یونانی اما نگرانی های زیادی را برای هجده کشور عضو اتحادیه ی اروپا به همراه آورده است. ماگدالنا آندرسون وزیر دارائی سوئد در گفتوئی با برنامه ی صبحگاهی شبکه ی اول رادیو سوئد، P1-Morgon نیز ضمن تاکید بر این مطلب اضافه کرد که مالیات پردازان کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا این مبلغ را به یونان قرض داده اند و این افراد بازهم باید متحمل قرض بیشتری به این کشور باشند. او عنوان کرد که دولت یونان باید نشان دهد که می تواند قرض های پرداختی کشورها به خود را پس بدهد، در غیر این صورت برای دولت های وام دهنده بسیار دشوار خواهد بود که مجددا دلیلی برای پرداخت وام دیگری به این کشور داشته باشند. وزیر دارائی در مورد این که سوئد در این زمینه چه اقدامی خواهد کرد نیز گفت که در وحله ی اول این موضوع بحث کشورهای عضو واحد پولی اتحادیه خواهد بود که متحمل پرداخت وام بیشتری به یونان شده اند و سوئد جزو این کشورها نیست. ماگدالنا آندرشون اما گفت که سوئد بحث های این کشورها را در سطوح مختلف دنبال خواهد کرد، با آن ها تماس خواهد داشت و روند این پروسه را پی خواهد گرفت. بسیاری از صاحب نظران و سیاست مداران نیز نسبت به همه پرسی روز گذشته در یونان واکنش نشان داده و اظهارنظر کرده اند، از جمله یان بیورک لوند رهبر حزب لیبرال مردم که عقیده دارد این همه پرسی در اساس نادرست است. او در گفتگوئی با تلویزیون سوئد عنوان کرد که این درست نیست که از مردم پرسیده شود که آیا آن ها موافق هستند که وام هائی را که به آن ها داده شده بپردازند؟ یان بیورک لون معتقد است که دولت یونان باید راه حلی را برای پرداخت وام های گرفته شده بیابد. این درحالیست که رهبرحزب چپ، یوناس خوستد با اشاره به ناتوانی مردم برای تحمل صرفه جوئی های باز هم بیشتر و پرداخت مالیا ت بالاتر، با استدلال رهبر حزب لیبرال مردم در این زمینه مخالف است.