Flygtrafik

Avies i konkurs

Det kritiserade estniska flygbolaget Avies som tidigare trafikerade bland annat sträckan Sveg-Arlanda har gått i konkurs.

I mars bröt Trafikverket avtalet med flygbolaget eftersom bolaget inte levde upp till de krav som Trafikverket ställde och andra flygbolag tog över trafiken.

Enligt flygtorget.se ska en domstol i Estland ha förklarat Avies i konkurs efter att bolaget haft svårigheter att betala sina svenska leverantörer.