Sjukhus anmäls efter att plastbit fastnat i lungan

När en patient på Länssjukhuset Ryhov skulle få en plastslang i ett blodkärl i armen borttagen fastnade den och plastbiten förflyttade sig senare till lungan.

När man några dagar senare försökte ta ut plastbiten som fastnat sprack slangen och förflyttade sig från blodkärlet i armen till ett kärl i lungorna, där den fick tas bort genom ett mindre ingrepp.

Patienten fick inga men efter händelsen, men det fanns risk för allvarlig vådskada och därför gjorde man en lex Maria-anmälan. Både Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Läkemedelsverket ska nu utreda händelsen.