Dorotea riskerar vite för brister i skolan

Skolinspektionen anser att Dorotea kommun fortfarande har allvarliga brister i sin styrning av skolan. Nu vill de att vite på 500.000 ska dömas ut.

De ansvariga politikerna har inte rättat till bristerna trots ett föreläggande om vite på 500 000 kronor i december 2014. Så nu har Skolinspektionen ansökt om att Förvaltningsrätten i Stockholm ska döma ut vitet.

Skolinspektionen har också beslutat om ett nytt föreläggande med vite på 800 000 kronor för att ansvariga politiker skyndsamt ska rätta till bristerna.

Enligt Skolinspektionen har ansvariga politiker i Dorotea kommun inte sett till att det finns förutsättningar och resurser som säkerställer kvalitet och likvärdighet i förskolorna, fritidshemmen och skolorna i Dorotea.

Det finns därmed allvarlig risk för att barn och elever inte får den utbildning och trygghet de har rätt till, menar Skolinspektionen.